Brønnvatn

For å sikre godt vatn har vi fått W.B.Brønnboring A/S til å bore etter vatn for oss.

Hullet ble 36m i grusmasse. Fort med stålrøyr. Brønnvatn brukes i dusj/WC, krane i gang ved WC, og ute foran kiosk. Vatn i Steinhuset er ikkje lenger renset og brukes bare til vaskevatn.

 

 

Byggefirma Svein Gilje

Frukthagen

Landbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giljastoelen©2009