Skitrekket

Gilja Skiheis
Skitrekket er eige og blir drive av Gilja Skiheis a/s.
Høydeforskjellen er omlag 185 m og løypetrasseen er omlag 1300m.

Skitrekket har i hovudsak to nerløp.Det mest brukte ligg nord for skitrekket, medan det andre - "Bratthenget" -, som er betydeleg brattare, ligg sør for skitrekket.
Hovedbakken er svært godt bearbeidd og treng såleis lite snø for å fungere.
Skiutleige.


10 Skivettregler

1. Enhver skiløper må forholde seg slik at han ikkje skadar seg sjøl eller andre.

2. Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold.

3. Det er forbudt å kjøre rett utfor untatt under organisert trening

4. Den som kommer bakfrå, har ansvaret for å ungå kollisjon.

5. Den som kjører inn i eller krysser ein bakke, må påse at dette skjer uten fare. Det same gjelder etter stans.

6. Stopp ikkje på trange eller uoversiktige steder.

7. Ein skiløper på vei oppover må bare benytta ytterkantene av bakken.

8. Ski stoppere/ fangremmer er påbudt. Kontroller et bindingane er riktig innstilt.

9. Følg skilting, merking og anviniger.

10. Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkene plikter å oppgi personalia

 

Byggefirma Svein Gilje

Frukthagen

Landbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giljastoelen©2009